Felix Punt

Centrum voor Bewustzijnsontwikkeling

Missie
Welkom bij het "Centrum voor Bewustzijnsontwikkeling". Van hieruit worden - sinds januari 2011 - activiteiten georganiseerd die betrekking hebben op existentiële thematiek en de weg van de ziel. Deze activiteiten willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ons bewustzijn op een wijze die ons, maar ook onze medemens ten goede komt. Het gaat hier dus om praktische spiritualiteit. 
Deze site is de eerste steen van een nieuw huis. U bent van harte uitgenodigd (!) om mee te bouwen en creatieve voorstellen te doen. 

Op grond van ...
Het Centrum voor Bewustzijnsontwikkeling is (onder meer) geïnspireerd door de veldtheorie van Kurt Lewin, de Diamond Logos teachings van Faisal Muquaddam, de christelijke mystagogie, de U-theorie van Scharmer, Parker Palmer - maar het meest door onze eigen oprechte zoektocht naar de waarheid. 

Het geheel is meer dan de som der delen
'Het' gebeurt, waar mensen elkaar ontmoeten in een kring. In het midden ontvlamt een vuur. Het Centrum voor Bewustzijnsontwikkeling gelooft in de kracht van het veld, als er aandacht is en het spreken een luisteren is.